Kawasaki Z900RS

Tarife

Tarif
Freikilometer
Preis/Mehrkilometer
Preis
1 Stunde
0,50 €
20 EUR
1 Tag
300 km
0,50 €
119 EUR
1 Wochenende
600 km
0,50 €
299 EUR
1 Sparwoche
900 km
0,50 €
299 EUR
1 Woche
1500 km
0,50 €
489 EUR

Allgemeines

Type: Kawasaki Z900RS
Führerscheinklasse: A
Leistung: 82 kW / 112 PS
TAG: 24 Stunden
119,00 Euro - 300 Freikilometer

Wochenende: Freitag - Montag
299,00 Euro - 600 Freikilometer

Sparwoche: Montag - Freitag
299,00 Euro - 900 Freikilometer

Woche: Montag - Montag
489,00 Euro - 1500 Freikilometer

Zusatzkilometer: 0,50 Euro

Kaution 1000,- Euro