Kawasaki Z 400

Tarife

Tarif
Freikilometer
Preis/Mehrkilometer
Preis
1 Stunde
0,30 €
10 EUR
1 Tag
300 km
0,30 €
69 EUR
24 Stundentarif
1 Wochenende
600 km
0,30 €
169 EUR
Freitag 16:00 - Montag 10:00 Uhr
1 Sparwoche
900 km
0,30 €
169 EUR
Montag 16:00 - Freitag 13:00 Uhr
1 Woche
1500 km
0,30 €
299 EUR

Allgemeines

Type: Kawasaki Z 400
Führerscheinklasse: A2
Leistung: 33 kW / 45 PS
TAG : 24 Stunden
69,00 Euro - 300 Freikilometer

Wochenende : Freitag - Montag
169,00 Euro - 600 Freikilometer

Sparwoche : Montag - Freitag
169,00 Euro - 900 Freikilometer

Woche : Montag - Montag
299,00 Euro - 1500 Freikilometer

Zusatzkilometer : 0,30 Euro