Kawasaki Versys 1000 SE

Tarife

Tarif
Freikilometer
Preis/Mehrkilometer
Preis
1 Stunde
0,60 €
25 EUR
1 Tag
300 km
0,60 €
159 EUR
24 Stundentarif
1 Wochenende
600 km
0,60 €
379 EUR
Freitag 16:00 - Montag 10:00 Uhr
1 Sparwoche
900 km
0,60 €
379 EUR
Montag 16:00 - Freitag 13:00 Uhr
1 Woche
1500 km
0,60 €
639 EUR

Allgemeines

Type: Kawasaki Versys 1000 SE
Führerscheinklasse: A
Leistung: 88 kW / 120 PS
TAG : 24 Stunden
159,00 Euro - 300 Freikilometer

Wochenende : Freitag - Montag
379,00 Euro - 600 Freikilometer

Sparwoche : Montag - Freitag
379,00 Euro - 900 Freikilometer

Woche : Montag - Montag
639,00 Euro - 1500 Freikilometer

Zusatzkilometer : 0,60 Euro