Kawasaki Ninja 650

Tarife

Tarif
Freikilometer
Preis/Mehrkilometer
Preis
1 Stunde
0,40 €
15 EUR
1 Tag
300 km
0,40 €
99 EUR
24 Stundentarif
1 Wochenende
600 km
0,40 €
259 EUR
Freitag 16:00 - Montag 10:00 Uhr
1 Sparwoche
900 km
0,40 €
259 EUR
Montag 16:00 - Freitag 13:00 Uhr
1 Woche
1500 km
0,40 €
439 EUR

Allgemeines

Type: Kawasaki Ninja 650
Führerscheinklasse: A
Leistung: 50 kW / 68 PS
TAG: 24 Stunden
99,00 Euro - 300 Freikilometer

Wochenende: Freitag - Montag
259,00 Euro - 600 Freikilometer

Sparwoche: Montag - Freitag
259,00 Euro - 900 Freikilometer

Woche: Montag - Montag
439,00 Euro - 1500 Freikilometer

Zusatzkilometer: 0,40 Euro

Kaution 1000,- Euro