Kawasaki Ninja 400

Tarife

Tarif
Freikilometer
Preis/Mehrkilometer
Preis
1 Stunde
0,30 €
10 EUR
1 Tag
300 km
0,30 €
69 EUR
24 Stundentarif
1 Wochenende
600 km
0,30 €
169 EUR
Freitag 16:00 - Montag 10:00 Uhr
1 Sparwoche
900 km
0,30 €
169 EUR
Montag 16:00 - Freitag 13:00 Uhr
1 Woche
1500 km
0,30 €
299 EUR

Allgemeines

Type: Kawasaki Ninja 400
Führerscheinklasse: A2
Leistung: 35 kW / 48 PS
TAG: 24 Stunden
69,- Euro - 300 Freikilometer

Wochenende: Freitag - Montag
169,00 Euro - 600 Freikilometer

Sparwoche: Montag - Freitag
169,00 Euro - 900 Freikilometer

Woche: Montag - Montag
299,00 Euro - 1500 Freikilometer

Zusatzkilometer: 0,30 Euro

Kaution 1000,- Euro