Z 1000SX

Allgemeines

Type: Kawasaki Z 1000SX
Leistung: 104 kW / 141 PS
TAG: 24 Stunden
109,00 Euro - 300 Freikilometer

Wochenende: Freitag - Montag
279,00 Euro - 600 Freikilometer

Sparwoche: Montag - Freitag
279,00 Euro - 900 Freikilometer

Woche: Montag - Montag
469,00 Euro - 1500 Freikilometer

Kaution: 1000 Euro

Tarife

Preis pro Tag: 109,00 EUR
Preis pro Kilometer: 0,45 EUR
Preis pro Wochenende: 279,00 EUR
Freikilometer: 600 km