Versys-X 300

Allgemeines

Type: Kawasaki Versys-X 300
TAG: 24 Stunden
59,00 Euro - 300 Freikilometer

Wochenende: Freitag - Montag
149,00 Euro - 600 Freikilometer

Sparwoche: Montag - Freitag
149,00 Euro - 900 Freikilometer

Woche: Montag - Montag
279,00 Euro - 1500 Freikilometer

Kaution 1000,- Euro

Tarife

Preis pro Tag: 59,00 EUR